آیا با کاربرد قابلیت AWB در دوربین مدار بسته آشنایی دارید؟

کیفیت رنگ ها و درجه تفکیک پذیری آنها در تصاویر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به توانایی دوربین در آنالیز نور دریافتی از محیط بستگی دارد. به همین منظور برای ارتقا کیفیت تصاویر در منابع نوری مختلف قابلیتی در دوربین های مداربسته در نظر گرفته شده است که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم.

یکی از فناوری هایی که در دوربین های مدار بسته وجود دارد، قابلیت AWB است. با استفاده از این فناوری دوربین قادر است که در حضور منابع نوری مختلف به خوبی بالانس رنگ سفید را تنظیم نموده و تصویر را از وجود رنگ های غیر طبیعی و ناموزون پاک کند. قابلیت AWB  یا Automatic White Balance به معنی تنظیم اتوماتیک نور سفید است. وجود قابلیت AWB منجر به تفکیک پذیری صحیح نور سفید و در نتیجه بوجود آمدن رنگ های واضح و واقعی در تصاویر می گردد.

قابلیت AWB یا تعادل اتوماتیک رنگ سفید در اکثر دوربین های مدار بسته وجود دارد و به وسیله آن دوربین، نور موجود در تصویر را پردازش و بهترین تعادل رنگ سفید را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

کاربرد قابلیت  AWB

چشم انسان دارای قابلیت های گسترده ای است. هنگامی که در معرض منابع نوری مختلفی قرار دارید چشم شما می تواند به خوبی با محیط تطابق پیدا کرده و نور سفید را به خوبی تجزیه کند و در نتیجه رنگ هایی واقعی و طبیعی را نمایش دهد. اما طبیعتا این قابلیت در دوربین های مداربسته وجود ندارد و این دستگاه ها اغلب در تشخیص و تجزیه رنگ سفید دچار مشکلاتی می شوند. به خصوص اگر تصویر با یک رنگ غالب احاطه شده باشد و یا اینکه هیچ نور سفیدی با منبع طبیعی در محیط وجود نداشته باشد. نتیجه آن بدست آمدن تصاویری با کیفیت کم در ارائه رنگ های طبیعی است همچنین گاهی به دلیل این کاستی باعث به وجود آمدن رنگ های دیگر مانند سبز، نارنجی و آبی در زمینه تصویر می گردد. اما با وجود قابلیت AWB این مشکل رفع می گردد.

تفاوت ATW و AWB

قابلیت جدیدتری با نام ATW یا Auto Tracking White Balance در دوربین های مدار بسته ابداع شده است. الگوریتم تعریف شده در این فناوری بر پایه یک الگوی مرجع جهت دستیابی به تعادل رنگ ثابت است. در این حالت حتی اگر هیچ منبع نور سفیدی وجود نداشته باشد دوربین قادر به تنظیم و نمایش صحیح رنگ ها است. دوربین هایی با این قابلیت می توانند حتی در شرایط نوری نامساعد طرحی یکنواخت از رنگ ها در تصویر ارائه دهند.