منظور از Flicker چیست؟

Flicker به معنی تغییرات خیلی سریع درمیزان شدت روشنایی است که بسته به فرکانس آن ممکن است به صورت بصری قابل تشخیص باشد یا نباشد. در موارد استثنایی Flicker تا فرکانس تقریبی ۸۰ هرتز توسط چشم انسان قابل شناسایی است و این فرکانس اصطلاحا فرکانس ترکیب نامیده می شود. Flicker قابل درک توسط چشم انسان می تواند برای ناظر یک تجربه ناراحت کننده را به وجود بیاورد. حتی در موارد خاص در بعضی افراد این Flicker می تواند باعث به وجود آمدن حملات صرع حساس به نور بشود.

قدمت Flicker به اندازه قدمت منابع نور مصنوعی است.

در واقع با معرفی جریان برق متناوب ۵۰ هرتز در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی، پایه ای برای به وجود آمدن Flicker  بنیان گذاشته شد. هنگامی که یک لامپ مستقیما توسط جریان متناوب با فرکانس ۵۰ هرتز راه اندازی می شود، به صورت متناوب ۱۰۰ بار در ثانیه روشن و خاموش می شود. البته این موضوع در عصر لامپ های با فیلامان کربنی و فیلامان های رشته ای مارپیچی دارای اهمیت نبود. این مورد زمانی اهمیت پیدا کرد که لامپ های تخلیه الکتریکی در گاز توسعه پیدا کردند.با توجه به سطح پایین اینرسی گاز در مقایسه با فیلامانهای رشته ای مارپیچی، از زمانی که استفاده از بالاستهای القایی با فرکانس ۵۰ هرتز مرسوم شد Flicker برای افراد حساس از نظر بصری قابل رویت گردید. زمانی که استفاده از  بالاستهای الکترونیکی برای لامپهای تخلیه الکتریکی در گاز در ابتدای دهه ۸۰ میلادی متداول شد از آنجایی که این بالاستها  از فرکانس های عملیاتی ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ هرتز استفاده می کردند این مشکل حل شده است.

Anti Filcker در دوربین های مداربسته

زمانی که تصاویر بر روی مانیتور به نمایش در می آید فرکانس های تاثیر گذار بر روی آن باعث می شود، نمایش تصویر به صورت Flicker یا سوسو زدن در آید. این فرآیند در دوربین های مداربسته نیز وجود دارد، اهمیت تکنولوژی Anti Flicker در این زمان خود را نشان داده و با پروتکل های اجرایی خود تداخل روشنایی و فرکانسی را از بین برده و تصاویر را به صورت شفاف و واضح نشان می دهد.