ویدئو

2583 بازدید 03:48

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا از طریق Plug & Play

2507 بازدید 01:51

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا به صورت دستی

9737 بازدید 09:33

نحوه انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش P2P

2652 بازدید 02:03

نحوه انتقال تنظیمات دستگاه ها و دوربین های ورتینا به یکدیگر

2997 بازدید 01:48

نحوه انجام تنظیمات دوربین از طریق نرم افزار Viewnet3500

1991 بازدید 04:20

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های ورتینا

2224 بازدید 02:26

نحوه انجام تنظیمات منوی خودکار دستگاه های ورتینا

2129 بازدید 02:48

نحوه انجام تنظیمات منوی نمایش دستگاه های ورتینا

4665 بازدید 02:34

نحوه بازیابی پسورد دوربین ها و دستگاه های ورتینا

2354 بازدید 02:10

نحوه بررسی ارتباط از طریق دستور Ping در دستگاه های ورتینا

2408 بازدید 04:53

نحوه بک آپ گرفتن از دستگاه های ورتینا

1894 بازدید 01:43

نحوه تغییر تنظیمات دوربین از طریق دستگاههای ورتینا

5765 بازدید 06:15

نحوه تنظیمات انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش IP Static

1914 بازدید 01:24

نحوه تنظیمات صدا بر روی دستگاه های ورتینا

2044 بازدید 04:14

نحوه تنظیمات ضبط بدون وقفه یا ضبط به صورت Motion در دستگاه های ورتینا