تکنولوژی ROI یا Region of Interest چیست ؟

ROI که اغلب به صورت مختصر ROI نوشته میشود به معنی منطقه مورد نظر می باشد، ROI به منطقه مشخص شده در تصویر برای استفاده بهینه و یابازدهی بیشتر اطلاق میگردد.

برای مثال در تصویر برداری پزشکی،ممکن است بر روی یک تصویر نیاز باشد از مرزهای یک موتور به منظور اندازه گیری  و یا تشخیص حجم  ویا هدف های مشخص دیپر استفاده گسترده تری شود.

در سیستم های مدار بسته انتقال تصویر هر زمان که شما سعی کنید از طریق یک وسیله دیگر به جز دستگاه ضبط کننده به تصاویر دوربین ها وصل شوید و درواقع تصاویر را به صورت Sub Stream مشاهده میکنید.

ROI یا Region of Interest

این موضوع شامل دیدن تصویر بر روی موبایل از طریق اینترنت دیدن تصویر از طریق یک کامپیوتر متصل شده به دستگاه اصلی و… میشود.پس توجه داشته باشید که کیفیت تصویر در انتقال تصویر یا با کیفیت تصویر اصلی دستگاه متفاوت است و معمولا کیفیت پایین تری دارد.البته توجه داشته باشید که رزولوشن  و نرخ فریم به صورت جداگانه برای Sub Stream قابل تنظیم است عملکرد ROI  در سیتم های مدار بسته به این نحو میباشد که مقداری از تصویر که میتواند توسط کاربر مشخص شود

در زمان انتقال به صورت کیفیت بالا و یا Main Stream به منظور استفاده هرآنچه بیشنر از آن منطقه انجام میشود.به طور مثال میخواهیم تصویری از یک پارکینگ را از طریق موبایل بررسی نماییم.

در این حالت میتوانیم منطقه ای از تصویر را که پلاک ماشین ها از آن عبور میکنند را در حالت ROI قرار داده و تصویر آن قسمت را با کیفیت بالا دریافت نماییم.لازم به ذکر است این قابلیت در تمامی دوربین های تحت شبکه ورتینا قابل استفاده می باشد.