دریافت دفترچه راهنمای محصولات ورتینا

دفترچه راهنمای دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دفترچه راهنمای دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه ورتینا

راهنمای انتقال تصویر دستگاه های ورتینا و اسپرادو

دریافت راهنمای انتقال تصویر P2P دستگاه های ورتینا و اسپرادو ( مدل های STS ) با نرم افزار Vezcogo

دریافت دفترچه راهنمای محصولات پیناکل

دفترچه راهنمای دوربین WiFi پیناکل مدل PNC-H5221