سری Intelligent 16 کالا یافت شد

دوربین مداربسته ورتینا

دوربین مداربسته ورتینا تحت شبکه – سری Intelligent

نمایش 1–16 از 17 نتایج

مرتب سازی پیش فرض

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5525

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5525N

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5810

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5826

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5831

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IP ورتینا VNC-5870

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IPورتینا VNC-5535N

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IPورتینا VNC-5535S

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5225

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5230

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5265

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5575

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5575N

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

نا موجود دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5835 دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5835

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5835

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

نا موجود دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا