جدیدترین دوربین های مداربسته ورتینا 11 کالا یافت شد

جدیدترین دوربین های مداربسته ورتینا

دوربین مداربسته ورتینا HD-TVI – دوربین مداربسته ورتینا تحت شبکه

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

دوربین مدار بسته IPورتینا VNC-5535N

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IPورتینا VNC-5535S

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مدار بسته IPورتینا VNC-6280

دوربین مداربسته ۱۶ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

دوربین مداربسته HD-TVI ورتینا VHC-5530

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل HD-TVI ورتینا

دوربین مداربسته HD-TVI ورتینا VHC-4220

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HD-TVI ورتینا

دوربین مداربسته HD-TVI ورتینا VHC-4222

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HD-TVI ورتینا

دوربین مداربسته HD-TVI ورتینا VHC-5540

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل HD-TVI ورتینا

دوربین مداربسته HD-TVI ورتینا VHC-5570

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل HD-TVI ورتینا

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-2280N

دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

نا موجود دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-2431 دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-2431

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-2431

دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا

نا موجود دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L

دوربین مداربسته IP ورتینا VNC-5880L

دوربین مداربسته ۸ مگاپیکسل تحت شبکه ورتینا