گزارش تخلف

سیاست های فروش شرکت دیدافزار سیستم اهداف خاصی را دنبال می کند، ما بر این باور هستیم که سیستم فروش مناسب همراه با رعایت اصول اخلاقی، روابط را مستحکم تر و میزان فروش محصولات را بیشتر خواهد کرد، لذا نحوه مدیریت نمایندگان انحصاری و عاملیت های فروش این شرکت از مقررات خاصی پیروی می کند، شرکت دیدافزار سیستم در هر استان دارای نمایندگی فروش معتبر می باشد و این تضمین را به نماینده می دهد تا از فروش محصولات توسط شرکت های غیره جلوگیری شود.