تجهیز ورودی و خروجی های شهر تهران به سیستم دوربین های ANPR جهت ثبت پلاک های خودروها به سفارش شرکت گسترش انفورماتیک ایران ( فاوا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )

 

 

 

 

 

 

 

پیاده سازی سیستم VIDEO OVER IP شرکت کنترل ترافیک تهران ( تغییر بستر فیزیکی تعداد ۲۵۰ دوربین مداربسته آنالوگ به IP و همچنین نصب ۱۸۰ دستگاه سوئیچ صنعتی در سطح شهر تهران )

 

 

 

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزاسیون محدوده ورودی و خروجی طرح ترافیک شهرهای تهران، اصفهان، کرج و همچنین پشتیبانی، تعمیر و نگهداری این سیستم ها تاکنون با محصولات ورتینا

 

 

 

 

 

 

 

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزاسیون ثبت تخلف سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و کنترل محدوده BRT استان قم مبتنی بر سیستم های حمل و نقل هوشمند محصولات کمپانی ورتینا

 

 

طراحی، نصب و راه اندازی و همچنین پشتیبانی سیستم هوشمند کنترل تردد پایانه های تاکسیرانی تهران جهت بررسی و تحلیل ورود و خروج خودروها به سفارش شرکت کنترل ترافیک تهران

 

 

 

 

 

 

 

تجهیز و راه اندازی پارکینگ های شهرداری به سیستم های نظارت تصویری مبتنی بر دوربین های پلاک خوان و نرم افزار سیستم مدیریت پارکینگ جهت نظم و سهولت در امور پارکینگ ها