دریافت فریم ورهای مربوط به دوربین های مداربسته ورتینا

 

 فریم ور دوربین های مداربسته بولت و دام تحت شبکه ۲ مگاپیکسل

 فریم ور دوربین های مداربسته بولت و دام تحت شبکه ۳ مگاپیکسل

 فریم ور دوربین های مداربسته بولت و دام تحت شبکه ۴ و ۵ مگاپیکسل

 فریم ور دوربین مداربسته وایرلس تحت شبکه (  VNC-1490 )

 فریم ور دوربین مداربسته تحت شبکه سری اسمارت ( Smart )

 فریم ور دوربین های مداربسته مینی اسپید دام ( VNC-2280N/VNC-4285N/VNC-2281N )

 

دریافت فریم ورهای مربوط به دستگاه های ضبط تصاویر ورتینا

 

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-405/VNR-405E/VNR-405P )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-805/VNR-805E/VNR-805P )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-1605/VNR-1605E/VNR-1605P )

 فریم ور جدید دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-405-805-1605/VNR-405P-805P-1605P )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-808/VNR-1608 )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر تحت شبکه ( VNR-3212P4/VNR-1612P4 )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر HD-TVIا ( VDR-401E/VDR-801E/VDR1601E )

 فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( VDR-401L )

 فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( VDR-801L )

 فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( VDR-1601L )

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر HD-TVI سری FPLUS و سری VDR-XX02 PLUS

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر HD-TVI سری PLUS

 فریم ور دستگاه های ضبط تصاویر HD-TVI سری non-PLUS

فریم ور زبان فارسی دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( VDR-3202P2 )

 

 

دریافت فریم ور مربوط به دستگاه های ضبط تصاویر اسپرادو

 

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-9204 )

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-9208 )

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-9216 )

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-9204N )

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-9216N )

فریم ور دستگاه ضبط تصاویر HD-TVIا ( STS-8204/STS-8208/STS-8216 )