نحوه تنظیمات قابلیت های عبور از خط و ورود غیرمجاز به محدوده  • تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
  • 731 بازدید
  • مدت زمان : 03:53

دیدگاه ها