ویدئو

100 بازدید 03:48

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا از طریق Plug & Play

84 بازدید 01:51

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا به صورت دستی

102 بازدید 09:33

نحوه انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش P2P

91 بازدید 02:03

نحوه انتقال تنظیمات دستگاه ها و دوربین های ورتینا به یکدیگر

90 بازدید 01:48

نحوه انجام تنظیمات دوربین از طریق نرم افزار Viewnet3500

85 بازدید 04:20

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های ورتینا

76 بازدید 02:26

نحوه انجام تنظیمات منوی خودکار دستگاه های ورتینا

81 بازدید 02:48

نحوه انجام تنظیمات منوی نمایش دستگاه های ورتینا

151 بازدید 02:34

نحوه بازیابی پسورد دوربین ها و دستگاه های ورتینا

70 بازدید 02:10

نحوه بررسی ارتباط از طریق دستور Ping در دستگاه های ورتینا

76 بازدید 04:53

نحوه بک آپ گرفتن از دستگاه های ورتینا

68 بازدید 01:43

نحوه تغییر تنظیمات دوربین از طریق دستگاههای ورتینا

90 بازدید 06:15

نحوه تنظیمات انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش IP Static

76 بازدید 01:24

نحوه تنظیمات صدا بر روی دستگاه های ورتینا

82 بازدید 04:14

نحوه تنظیمات ضبط بدون وقفه یا ضبط به صورت Motion در دستگاه های ورتینا

94 بازدید 03:53

نحوه تنظیمات قابلیت های عبور از خط و ورود غیرمجاز به محدوده

76 بازدید 01:01

نحوه خاموش کردن دستگاه های ورتینا به روش صحیح

76 بازدید 00:57

نحوه راه اندازی Auxiliary Screen جهت نمایش تصاویر بر روی چند مانیتور

72 بازدید 02:14

نحوه راه اندازی e-Map جهت طراحی دوربین ها بر روی نقشه

78 بازدید 08:44

نحوه راه اندازی Storage Server جهت ضبط تصاویر بر روی کامپیوتر و استوریج

82 بازدید 02:38

نحوه ساخت کاربر و تعریف دسترسی ها در نرم افزار Viewnet3500

70 بازدید 02:03

نحوه ساخت یوزر و محدود کردن دسترسی ها در دستگاه های ورتینا

83 بازدید 03:12

نحوه عوض کردن پسورد و ایجاد Pattern در دستگاه های ورتینا

82 بازدید 01:47

نحوه مشاهده رویکردهای دستگاه های ورتینا

74 بازدید 03:05

نحوه قفل کردن و نشانه گذاری بر روی فیلم های ذخیره شده در دستگاه های ورتینا

116 بازدید 01:05

نحوه آپدیت دستگاه های ورتینا