ویدئو

1152 بازدید 03:48

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا از طریق Plug & Play

1076 بازدید 01:51

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا به صورت دستی

2331 بازدید 09:33

نحوه انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش P2P

1219 بازدید 02:03

نحوه انتقال تنظیمات دستگاه ها و دوربین های ورتینا به یکدیگر

1303 بازدید 01:48

نحوه انجام تنظیمات دوربین از طریق نرم افزار Viewnet3500

947 بازدید 04:20

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های ورتینا

918 بازدید 02:26

نحوه انجام تنظیمات منوی خودکار دستگاه های ورتینا

949 بازدید 02:48

نحوه انجام تنظیمات منوی نمایش دستگاه های ورتینا

1783 بازدید 02:34

نحوه بازیابی پسورد دوربین ها و دستگاه های ورتینا

970 بازدید 02:10

نحوه بررسی ارتباط از طریق دستور Ping در دستگاه های ورتینا

1004 بازدید 04:53

نحوه بک آپ گرفتن از دستگاه های ورتینا

858 بازدید 01:43

نحوه تغییر تنظیمات دوربین از طریق دستگاههای ورتینا

1498 بازدید 06:15

نحوه تنظیمات انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش IP Static

944 بازدید 01:24

نحوه تنظیمات صدا بر روی دستگاه های ورتینا

898 بازدید 04:14

نحوه تنظیمات ضبط بدون وقفه یا ضبط به صورت Motion در دستگاه های ورتینا