ویدئو

1002 بازدید 03:48

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا از طریق Plug & Play

896 بازدید 01:51

نحوه اضافه کردن دوربین های تحت شبکه به دستگاه های ورتینا به صورت دستی

1907 بازدید 09:33

نحوه انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش P2P

1027 بازدید 02:03

نحوه انتقال تنظیمات دستگاه ها و دوربین های ورتینا به یکدیگر

1098 بازدید 01:48

نحوه انجام تنظیمات دوربین از طریق نرم افزار Viewnet3500

811 بازدید 04:20

نحوه انجام تنظیمات ساعت و ارسال ایمیل دستگاه های ورتینا

798 بازدید 02:26

نحوه انجام تنظیمات منوی خودکار دستگاه های ورتینا

823 بازدید 02:48

نحوه انجام تنظیمات منوی نمایش دستگاه های ورتینا

1497 بازدید 02:34

نحوه بازیابی پسورد دوربین ها و دستگاه های ورتینا

818 بازدید 02:10

نحوه بررسی ارتباط از طریق دستور Ping در دستگاه های ورتینا

828 بازدید 04:53

نحوه بک آپ گرفتن از دستگاه های ورتینا

736 بازدید 01:43

نحوه تغییر تنظیمات دوربین از طریق دستگاههای ورتینا

1190 بازدید 06:15

نحوه تنظیمات انتقال تصویر دستگاه های ورتینا به روش IP Static

796 بازدید 01:24

نحوه تنظیمات صدا بر روی دستگاه های ورتینا

776 بازدید 04:14

نحوه تنظیمات ضبط بدون وقفه یا ضبط به صورت Motion در دستگاه های ورتینا